Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021
8 C
Chios

Social

Τρόφιμα από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» σε άτομα με ανάγκη στη Χίο

Τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά για τη λήψη τροφίμων, η διανομή των οποίων θα γίνει από τον Δήμο Χίου

Ο Δήμος Χίου, υπό τον συντονισμό της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, αποδέχθηκε δωρεά τροφίμων τα οποία προσφέρθηκαν από το «Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος». Τα είδη προορίζονται για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων που επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας τού COVID-19 και θα διανεμηθούν μέσω του κοινωνικού παντοπωλείου.

Έπειτα από συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου και, σύμφωνα με το απόσπασμα πρακτικού της 22ας Σεπτεμβρίου 2020 με αριθμό 659/2020, αποφασίστηκαν τα κριτήρια ένταξης ως εξής:

-Ετήσιο καθαρό εισόδημα έως 5.500,00 ευρώ για ένα άτομο, εξαιρουμένου του επιδόματος αναπηρίας. Το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται κατά 1.500,00 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 1.200,00 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο ή προστατευόμενο μέλος. Οι τόκοι καταθέσεων, (και το ποσό των τόκων και το ποσό των καταθέσεων που τους δημιούργησε), θα συνυπολογίζονται και θα προσαυξάνουν το ετήσιο δηλούμενο εισόδημα. Δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα τεκμαρτά εισοδήματα, (ιδιοκατοίκηση, αυτοκίνητα, σκάφη κ.λ.π.), για την αναγνώριση κάποιου ως δικαιούχου.

-Πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, άτομα με αναπηρία, μονογονεϊκές οικογένειες και λοιπές ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, δύνανται να ενταχθούν στους δικαιούχους, ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση της κοινωνικής λειτουργού. -Δικαιούχοι δεν δύνανται να είναι οι κάτοχοι δύο (2) και πλέον ακινήτων, (κύριας κατοικίας χωρίς όριο στα τ.μ. και ακόμη ενός), εκτός και εάν συντρέχουν σοβαροί κοινωνικοί λόγοι, που θα τεκμηριώνονται από έκθεση κοινωνικής λειτουργού. Οικοπεδικές εκτάσεις και αγροτεμάχια, που στο σύνολό τους υπερβαίνουν σε έκταση τα 20 στρέμματα, (20.000 τ.μ.), αποτελούν αιτία μη ένταξης στο πρόγραμμα.

-Δικαιούχοι δεν δύνανται να είναι οι κάτοχοι πλέον του ενός (1) αυτοκινήτου σε κυκλοφορία.

-Τα ενήλικα μέλη ηλικίας 18+ που διαβιούν με την πατρική τους οικογένεια, στην ίδια οικία με τους γονείς τους και είναι άνεργα, θα υπολογίζονται ως προστατευόμενα μέλη. Συνεπώς εάν ο γονέας τυγχάνει δικαιούχος θα αυξάνεται η ποσότητα των παρεχομένων ειδών προς αυτόν. Θα λογίζεται όμως ξεχωριστή οικογένεια συγκατοικούντος τέκνου, εφόσον αυτό είναι έγγαμο, ή γονέας μονογονεϊκής οικογένειας, (διαζευγμένοι – ες με ανήλικα τέκνα).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν από τους ενδιαφερόμενους:

 1. Αίτηση υπ. Δήλωση του Ν/1599/1986 με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προς την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Χίου.

 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

 5. Έκθεση κοινωνικής Έρευνας από Κοινωνικούς Λειτουργούς του Δήμου, όπου απαιτείται.

 6. Εκκαθαριστικό τρέχοντος οικονομικού έτους.

 7. Αντίγραφα δηλώσεων Ε1 και Ε9.

 8. Φωτοτυπία βιβλιαρίου πρόνοιας εφόσον υπάρχει.

 9. Κάρτα ανεργίας και βεβαίωση για λήψη επιδόματος τακτικής ανεργίας (με παράταση λόγωCOVID-19).

 10. Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο ότι έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του νέου κορωνοϊούCOVID-19.

 11. Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (όπου απαιτείται).

 12. Έντυπο ενημέρωσης και συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 13GDPR(διατίθεται από την υπηρεσία μας).

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορούν να τα καταθέτουν στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, Παιδείας και Πολιτισμού (Δημοτική Πινακοθήκη) και στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου (Περιφερειακός Καστρομηνά) έως τις 11 Δεκεμβρίου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση καλέστε στα τηλέφωνα:  2271351753 – 754.

Περισσότερα Νέα

«Ο Στ.Κάρμαντζης έχει ιστορικό χρέος να μην καταδικάσει τη Χίο σε μονιμοποίηση του μεταναστευτικού» (vid)

Για μεταστροφή της στάσης του Δημάρχου Χίου, Σταμάτη Κάρμαντζη, υπέρ της νέας δομής στη Χίο...

«Υπεύθυνη στάση η μη δημιουργία δομής στα ακριτικά νησιά μας» (vid)

«Και επισήμως ο Δήμαρχος συντάχθηκε με τον Υπουργό στην καταστροφική πολιτική του  για το μεταναστευτικό»...

«Λουκέτο» και στο ταχυδρομείο της Βολισσού από την άνοιξη (vid)

Η υποβάθμιση της περιοχής της Αμανής φαίνεται να συνεχίζεται αφού μετά το κλείσιμο μιας σειράς...