Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2020
28 C
Chios

Social

Εκδήλωση για τον διαγωνισμό του Αποστόλου Παύλου στον «Άγιο Αγαπητό»

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου ἀνακοινοῖ, ὅτι τήν προσεχῆ Τετάρτην, 15ην Ἰουλίου 2020, καί ὥραν 19.30’, εἰς τήν Βιβλιοθήκην τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Ὁ ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ», θά πραγματοποιηθῇ Ἐκδήλωσις, διά τόν Διαγωνισμόν τοῦ  Ἀποστόλου Παύλου, θά ἀναγνωσθοῦν τά βραβευθέντα κείμενα  καί θά ἐπιδοθοῦν  τά Διπλώματα εἰς τούς Μαθητάς καί τάς Μαθητρίας, οἱ ὁποῖοι ἔλαβον μέρος εἰς τόν Διαγωνισμόν, διά τόν Ἀπόστολον Παῦλον, καί δέν ἠδυνήθησαν, λόγῳ τῶν ἰσχυόντων μέτρων, νά μεταβοῦν εἰς τάς Οἰνούσσας, διά τήν παραλαβήν τῶν Βεβαιώσεων  συμμετοχῆς εἰς τόν Διαγωνισμόν.

Προσκαλοῦνται, ὅθεν, αἱ Ἀρχαί τῆς Νήσου, οἱ Μαθηταί καί αί Μαθήτριαι, οἱ ὁποῖοι ἔλαβον  μέρος εἰς τόν Διαγωνισμόν, οί γονεῖς τῶν παιδιῶν καί ὁ εὐσεβής λαός νά παραστοῦν εἰς τήν Ἐκδήλωσιν.

Περισσότερα Νέα

«Τα Κέντρα Υγείας πέριξ των ΚΥΤ σημαίνουν μονιμοποίησή τους» (vid)

Την αντίθεση του με το ενδεχόμενο δημιουργίας Κέντρων Υγείας πέριξ των ΚΥΤ εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης...

Βραδιά με ποίηση του Ματθαίου Μουντέ από την ΠΕΚΕΒ

Η Π.Ε.Κ.Ε.Β. και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια των δράσεων «Αιγαίο, ρίζα και διάρκεια…»...

Έρχεται Χίο ο Πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ Χ.Λιάπης

Ο πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) και ψυχίατρος Δρ. Χρήστος Λιάπης θα βρίσκεται...