Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2020
26 C
Chios

Social

Διοικήτρια για άλλα 2 χρόνια στη ΒΙΑΛ η Βασιλική Δανού

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκδόθηκε στις 8/10/2019 η απόφαση για ανανέωση για ακόμη δυο χρόνια της θητείας της Βασιλικής Δανού ως Διοικήτριας της ΒΙΑΛ.

Η θητεία της είχε λήξει στις 30 Σεπτεμβρίου και ανανεώθηκε έως τις 30 Ιουνίου του 2021.

 

Αναλυτικά η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Με την 9229/3.10.2019 απόφαση του Γενικού Γραμμα- τέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 4 και 11 παρ. 2 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης …. και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4540/2018 (Α’ 91) και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2,υπο- παρ. ία του ν. 2190/1994 (Α’ 28), των άρθρων 4 και 19 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γε- νικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» την με αριθμ. 16.1/2906/08-03-2018/25-05-2018 απόφαση του Γενι- κού Γραμματέα Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευ- τικής Πολιτικής (Υ.Ο.Δ.Δ.362/25.06.2018) με την οποία διορίσθηκε για θητεία ενός (1) έτους, ως Διοικήτρια του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Χίου η Δανού Βασι- λική, την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./161/20703/10.06.2019

 

εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουρ- γικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) για την πα- ράταση της θητείας μίας (1) θέσης Διοικητή στο Κ.Υ.Τ. Χίου για δύο (2) χρόνια, την με αριθμ. 6872/02.07.2019 απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής (Υ.Ο.Δ.Δ. 430/05.07.2019) περί παράτασης της θητείας της Διοικήτριας του Κ.Υ.Τ. Χίου από 02.07.2019 και για επι- πλέον τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 30.09.2019, αποφασίζουμε την εκ νέου παράταση της θητείας της Βασιλικής Δανού του Ανέστη, δικηγόρου (με ΑΔΤ: ΑΙ311841), στη θέση της Διοικήτριας του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Χίου, της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, για επι- πλέον (21) μήνες από τη λήξη της, ήτοι έως την 30.6.2021. (Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πιστώσεων της Γενικής Διεύθυν- σης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-

γείου Προστασίας του Πολίτη: 65/3.10.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ- ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8454583346/20.06.2018).

Ο Γενικός Γραμματέας ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Περισσότερα Νέα

«Τα Κέντρα Υγείας πέριξ των ΚΥΤ σημαίνουν μονιμοποίησή τους» (vid)

Την αντίθεση του με το ενδεχόμενο δημιουργίας Κέντρων Υγείας πέριξ των ΚΥΤ εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης...

Επιστολή με παράπονα του Γ.Μουντέ για την εκδήλωση της ΠΕΚΕΒ προς τιμήν του Μ.Μουντέ

Ανοικτή επιστολή του Γιώργου Ι.Μουντέ προς το Δ.Σ. της ΠΕΚΕΒ: Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΚΕΒ...

«Ο κύκλος με την κιμωλία» από τον Φιλοπρόοδο Όμιλο Καρδαμύλων

Η θεατρική ομάδα του Φιλοπρόοδου Ομίλου Καρδαμύλων παρουσιάζει την παράσταση «Ο κύκλος με την κιμωλία»...