ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ "ΦΙΛΟΤΙΜΟ"

Δημοσιεύτηκε : 22/10/2015

«Το φιλότιμο» είναι το θέμα του διαγωνισμού δοκιμίου τον οποίο προκηρύσσει το ίδρυμα Μ.Τσάκος, με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να καταθέσουν τις εργασίες τους για το συγκεκριμένο θέμα μέχρι 30 Νοεμβρίου. Τα δοκίμια θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή και το καλύτερο θα βραβευτεί ενώ όπως λέει  ο Δ/ντης του ιδρύματος Π. Καλογεράκης πιθανά και να εκδοθεί.

Για την αποστολή της εργασίας, το κείμενο πρέπει να μπει σε έναν φάκελο χωρίς στοιχεία. Αυτός ο φάκελος  θα μπει σε έναν άλλον φάκελο ο οποίος  θα έχει τα στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη προκειμένου να ταχυδρομηθεί. Μπορούν να κατατεθούν οι εργασίες και αυτοπροσώπως με τον ίδιο τρόπο στην ταχυδρομική διεύθυνση του Ιδρύματος Μ. Λιβανού 51, 82100 Χίος.