«ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ, ΜΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ»

Δημοσιεύτηκε : 22/10/2015

 

Όπως τονίζεται μεταξύ άλλων, «τα φορολογικά μέτρα είναι αναποτελεσματικά αφού και τα έσοδα θα μειωθούν και θα αυξηθεί η «μαύρη αγορά» και θα πληγούν περισσότερο οι μικρομεσαίοι μαστιχοπαραγωγοί με αποτέλεσμα τη μείωση της ενασχόλησης με τις καλλιέργειες. Με λίγα λόγια οι νέες ρυθμίσεις βάλουν κατά μιας μεγάλης δύναμης της χώρας, του αγροτικού τομέα».

Κατόπιν τούτων παραθέτουν μια σειρά από αιτήματα όπως η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα καλλιεργούμενα χωράφια και η μη αύξηση της προκαταβολής φόρου στο 100% ενώ στα αιτήματά τους αυτά ζητούν τη στήριξη της τοπικής αρχής.

Ακόμη, προτείνονται τρόποι δράσης τόσο για τους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς όσο και για την  ΈΜΧ.

Αναλυτικά το ψήφισμα των μαστιχοπαραγωγών:

«Ο πρωτογενής τομέας και οι αγρότες θα υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη εάν εφαρμοστεί η σχεδιαζόμενη αύξηση των φορολογικών βαρών και η αύξηση των εισφορών στον ΟΓΑ . Είναι λάθος η προσέγγιση ότι οι μικροί και μεσαίοι αγρότες αποτελούν επιχειρήσεις επιτηδευματιών.

Οι αγρότες  ασκούν μια παραγωγική δραστηριότητα με υψηλούς κινδύνους και όλο το εισόδημα που τελικά τους απομένει καθαρό αφορά σχεδόν 100% την αμοιβή της εργασίας τους και μόνο.

Τα φορολογικά  μέτρα που προτείνονται είναι εξοντωτικά για τους μαστιχοπαραγωγούς , ειδικά τους μικρομεσαίους. Οδηγούνται σε περαιτέρω φτωχοποίηση και τελικά θα  αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την καλλιέργεια, με αποτέλεσμα να ενταχθούν και αυτοί στη μεγάλη στρατιά των ανέργων.

Η φορολογία αυτή είναι αναποτελεσματική διότι, όχι μόνο δεν αυξάνει τα φορολογικά έσοδα του κράτους, αλλά αντίθετα επιφέρει μείωση αυτών μέσω της εγκατάλειψης των καλλιεργειών και την «μαύρη» διακίνηση των προϊόντων.

Η αύξηση των φορολογικών εσόδων θα επιτευχθεί  μόνο με κίνητρα στους αγρότες για αύξηση της παραγωγής και την εξωστρέφεια των πωλήσεων. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό, κυρίως από την κυβέρνηση, αλλά και από όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, ότι δεν μπορούν να εξοντώνουν έναν από τους βασικότερους κινητήριους μοχλούς επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας. Γνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σαν κράτος από την σκληρή τραπεζοκεντρική τρόικα  και γενικότερα από την εφαρμογή του νέου Μνημονίου, εμείς προτείνουμε:

 

1.            Να μην αυξηθεί η φορολογία των αγροτών. Ειδικά για την μαστίχα θα πρέπει να στηριχθούμε: α) στην φαρμακευτική της χρήσης , β) στην μοναδικότητα και τις ιδιαίτερα  δύσκολες συνθήκες παραγωγής της , γ) στην ανάγκη στήριξης του νησιώτικου πληθυσμού και για εθνικούς λόγους.

 

2.            Να μην φορολογηθούν οι αγροτικές ενισχύσεις της ΚΑΠ και αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, αφού οι επιδοτήσεις καλύπτουν μέρος του κόστους παραγωγής και οι αποζημιώσεις αναφέρονται τόσο σε απώλεια εισοδήματος αλλά κυρίως στο κόστος παραγωγής του αγρότη μέχρι την ζημιά.

 

3.            Να μην επιβάλλεται ο Ε.Ν.Φ.Ι.Α στα καλλιεργούμενα χωράφια.

 

4.            Να μην εξομοιωθούν οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις με επιχειρήσεις, που συνεπεία αυτού θα είναι η αύξηση της προκαταβολής φόρου στο 100%. Οι αγρότες προβαίνουν σε καλλιεργητικές φροντίδες αλλά δεν ξέρουν ότι θα συγκομίσουν παραγωγή και θα εισπράξουν εισόδημα ένα χρόνο μετά. Η προκαταβολή φόρου στο 100%  σε χρονιές με ζημιά θα καταστρέψει οικονομικά τους μαστιχοπαραγωγούς.

 

5.            Η όποια αύξηση  εισφορών  στην αγροτική ασφάλιση (ΟΓΑ) ,θα πρέπει να είναι μικρή και να συνδεθεί με εισοδηματικά και παραγωγικά κριτήρια.

 

6.            Να θεσμοθετηθεί ως έξοδο η οικογενειακή απασχόληση , (η οποία είναι  πραγματική  στην αγροτική παραγωγή) και να υπολογίζεται βάση των ωρών απασχόλησης του Ν.1181/9-6-11 και με συντελεστή τουλάχιστον 35%.

 

7.            Να θεσμοθετηθεί ως έξοδο, συντελεστής απόσβεσης σύμφωνα με το είδος της καλλιέργειας.

 

 

Στον αγώνα μας για τη διεκδίκηση δίκαιας λύσης στα παραπάνω προβλήματα θέλουμε την συμπαράσταση της δημοτικής και περιφερειακής αρχής και όλου του επαγγελματικού κόσμου και των πολιτών του νησιού μας.

 

Ζητούμε από την κυβέρνηση να αντισταθεί στα σχέδια της Τρόϊκα και να δώσει δίκαια λύση υιοθετώντας τα αιτήματά μας για το καλό όλων μας και πρωτίστως της χώρας.

 

Η επιτροπή αγώνα θα προωθήσει το παρών ψήφισμα στην κυβέρνηση , όλα τα πολιτικά κόμματα και τους βουλευτές του νησιού μας , και επιπλέον θα ενημερώσει τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές , και τους επαγγελματικούς φορείς για  το δίκαιο των αιτημάτων μας.»

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

 

Για την καλύτερη διεκδίκηση και προώθηση λύσεων στα προβλήματα του εμπορίου και της διάθεσης της μαστίχας, θα πρέπει οι τοπικοί συνεταιρισμοί να επανεργοποιηθούν άμεσα και να ξεφύγουν από την κατάσταση αδράνειας, (κάποιοι φρόντισαν συστηματικά για αυτό), που είναι σήμερα. Για αυτό, προτείνουμε:

 

1.            Εξειδικευμένο σχέδιο δράσης που θα υλοποίηση  κάθε  τοπικός συνεταιρισμός, με στόχο την ενεργοποίηση των παραγωγών και των παραγωγικών δυνάμεων της τοπικής κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα:

I.             Πρόγραμμα ενημέρωσης των παραγωγών για τα προϊόντα μαστίχας και ιδιαίτερα των φαρμακευτικών με γνωστοποίηση της  θεραπευτικής της δράσης και στις άλλες ασθένειες. Θα καταρτισθεί ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους μαθητές,( αλλά και όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν) για την επωφελή χρήση της μαστίχας στην καθημερινή μας ζωή.

II.            Πρόγραμμα ενημέρωσης – εκπαίδευσης και διάθεσης ηλεκτρονικού υλικού για την προώθηση των πωλήσεων της μαστίχας, από παραγωγούς ,μαθητές , Χιώτες της διασποράς , κ.λ.π, με χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

III.           Πρόγραμμα συνεργασίας με όλες τις επαγγελματικές ομάδες του νησιού (πχ φαρμακοποιούς, γιατρούς, δικηγόρους, ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους, βιοτέχνες κλπ), για την προβολή και προώθηση των προϊόντων μαστίχας και της μαστίχας σαν βασικό προϊόν, μέσω των επαγγελματικών τους χώρων, της  επαγγελματικής τους δραστηριότητας και των επαγγελματικών τους ιστοσελίδων.

2.            Απόκτηση και χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού κατ¨αρχήν από τους μεγάλους πρωτοβάθμιους   συνεταιρισμούς, με σκοπό τη διευκόλυνση των μαστιχοπαραγωγών. Πιο συγκρκιμένα:

I.             Οι δηλώσεις καλλιέργειας θα πρέπει να γίνονται στα χωριά, (αρχικά στα μεγάλα) και όχι στην Ένωση, για την διευκόλυνση αυτών που μένουν στην πόλη θα υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης στην Ε.Μ.Χ.

II.            Εκπαίδευση νέων αγροτών στη χρήση του ΟΣΔΕ, ώστε να βοηθούν, εφόσον χρειαστεί, τους μεγαλύτερους σε ηλικία παραγωγούς.

III.           Σύνδεση on line με τα συστήματα της Ένωσης των μεγάλων τοπικών συνεταιρισμών, ώστε να είναι εφικτή η παροχή βεβαιώσεων και άλλων απαραιτήτων εγγράφων στους μαστιχοπαραγωγούς.

IV.          Σχεδιασμός και οργάνωση δράσεων για τη μείωση εώς και το μηδενισμό της προμήθειας συγκέντρωσης που καταβάλλουν οι μαστιχοπαραγωγοί στους πρωτοβάθμιουςσυνεταιρισμούς.

V.            Συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα των χωριών, με σκοπό την αναζοωγώνηση των τοπικών κοινωνιών (πχ πολιτιστικές εκδηλώσεις, ιατρικές ενημερώσεις)

VI.          Ανάπτυξη εκπαιδευτικής – ενημερωτικής δράσης για τα μέλη, με θέματα όπως φυτοπροστασία, ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης, φορολογικά θέματα.

 

Όλες οι παραπάνω δράσεις μπορούν να γίνουν με συνεργασία των τοπικών συνεταιρισμών,  και σε  συνεργασία  με άλλα τοπικά σωματεία (πολιτιστικά – αθλητικά).

 

ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

 

Για την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου

Οι στόχοι που θα πρέπει να θέσει και κατά συνέπεια, να υλοποιήσει η νέα διοίκηση της Ένωσης τα επόμενα χρόνια είναι:

I.             Σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων σαν ποσοστό επί του τζίρου, το οποίο το 2014 ήταν περίπου 24-25% και  θα πρέπει να μειωθεί τουλάχιστον κατά 30%. Εάν το επιτύχουμε , αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση αύξηση της τιμής στο παραγωγό.

II.            Ελαχιστοποίηση μέχρι και μηδενισμό των δανείων της Ένωσης. Με βάση τα στοιχεία του 2014  οι τόκοι που πληρώθηκαν είναι 779.572.02 ευρώ. Εάν μηδενισθούν τα δάνεια της ένωσης, αυτό σημαίνει αυτόματα ότί ο παραγωγός μπορεί να πάρει αύξηση περίπου 5 ευρώ ανά κιλό.

III.           Δημιουργία ειδικού αποθεματικού, το οποίο θα έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση των προσωρινών δανειακών αναγκών της Ένωσης, ώστε να μην επιβαρύνονται με τόκους οι παραγωγοί – μέλη της Ένωσης. Το αποθεματικό, θα είναι εξατομικευμένο ανά παραγωγό και άμεσα αναλύψιμο μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εφόσον το επιθυμεί.

IV.          Συνέχιση της ερευνητικής προσπάθειας για τη φαρμακευτική κατοχύρωση της μαστίχας και στην αντιμετώπιση των άλλων ασθενειών. Στην προσπάθεια αυτή πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει θετικά η ίδρυση του Ερευνητικού κέντρου, με την ταυτόχρονη διασφάλιση και κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων και αποτελεσμάτων  στο όνομα της Ε.Μ.Χ. σε παγκόσμιο επίπεδο.

V.            Συνέχιση της προσπάθειας κατασκευής και ανάδειξης νέων εμπορικών προϊόντων με μεγάλη προστιθέμενη αξία, με αντίστοιχη κατοχύρωση του σήματος στο όνομα της Ένωσης.

VI.          Εκπόνηση σχεδίου δράσης για τη μείωση του κόστους καθαρισμού της μαστίχας. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί ,α) με τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ινστιτούτα γεωργικής μηχανικής. (είδη έχω έρθει σε επαφή με ελληνικά πανεπιστήμια για το σκοπό αυτό),  β)  με συγκέντρωση και επεξεργασία της συσσωρευμένης εμπειρίας των ¨ψαγμένων¨ μαστιχοπαραγωγών, γ) με εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας εφαρμοσμένης τεχνολογίας σε παρόμοιας φύσεων γεωργικά προϊόντα, η οποία θα προσαρμοστεί στις ιδιότητες της μαστίχας.

VII.         Ενεργή συμμετοχή και συμβολή της Ένωσης στις δράσεις που θα αναπτύξουν οι πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί, όπως αυτές που ήδη αναφέρθηκαν.

VIII.        Ανάπτυξη υπερτοπικής και διαεπαγγελματικής   συνεργασίας σε εμπορικές δράσεις, με άλλους συνεταιρισμούς του νησιού, και με  συνεταιρισμούς άλλων νησιών του Αιγαίου, καθώς και με ομάδες βιοτεχνών που χρησιμοποιούν την μαστίχα. Στόχος αυτής της προσπάθειας θα είναι η ανάδειξη και προβολή της μοναδικότητας των προϊόντων του Αιγαίου και κατοχύρωση μιας άλλης λογικής αντιμετώπιση από την Ε.Ε. Επιπρόσθετα, την από κοινού εμπορική προώθηση νησιωτικών προϊόντων  στην Ελλάδα, αλλά και στις παγκόσμιες αγορές.

IX.           Εκπόνηση ειδικού σχεδίου προώθησης και ανάπτυξης δικτύου πώλησης των προϊόντων μαστίχας στην αγορά της Τουρκίας, εκμεταλλευόμενοι  τις καλές σχέσεις γειτνίασης και την μικρή απόσταση μεταξύ Χίου και Τουρκίας.

X.            Δημιουργία τμήματος από το υπάρχων προσωπικό για την άμεση και επιτυχημένη εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων προς όφελος των συνεταιρισμένων αγροτών. Το καινούριο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) δίνει πολλές δυνατότητες για χρηματοδότηση και ανάπτυξη της παραγωγής της μαστίχας ειδικά για τα νέα παιδιά των χωριών μας. Ενδεικτικά αναφέρω:

•             Ανασχοίνωση των ορεινών περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές ή διαθέτουν παλιές καλλιέργειες.

•             Μείωση του κόστους λειτουργίας των συνεταιρισμών με κατάλληλους χειρισμούς.

•             Ανάπτυξη νέων προϊόντων και προώθηση  τους στο εμπόριο

•             Απόκτηση εξοπλισμού καλλιέργειας και επεξεργασίας.

XI.           Τέλος, εκπόνηση σχεδίου αναδιάταξης –προσαρμογής με αξιολόγηση της διοικητικής δομης της Ένωσης και των συνεταιρισμών, προκειμένου να επιτύχουμε τους παραπάνω στόχους για το καλό των  μαστιχοπαραγωγών, που μοχθούν πολλή σκληρά κάτω από το σχίνο, για το καλό  της Χίου, αλλά και ολόκληρης της χώρας.

 

Με αφορμή τις επικείμενες εκλογές τόσο των τοπικών συνεταιρισμών, όσο και της Ένωσης, θα πρέπει: α)   όλες οι γενικές συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών και της Ένωσης να εγκρίνουν ενιαίο ψήφισμα  διαμαρτυρίας για τα σχέδια επιβολής εξοντωτικής φορολογίας και ασφαλιστικών εισφορών στους αγρότες, β) να συγκροτηθεί επιτροπή αγώνα για την προώθηση των αιτημάτων μας προς όλους τους πολιτικούς φορείς, (κυβέρνηση, βουλευτές, κόμματα).

Να κινητοποίηση  τις αυτοδιοικιτικες  αρχές, τους άλλους επαγγελματικούς φορείς του νησιού μας ,επιδιώκοντας την συμπαράσταση τους στον αγώνα μας για την διεκδίκηση   δίκαιης  λύσης  των αιτημάτων μας.

Τέλος όσον αφορά  στα  των συνεταιρισμών  έχουμε καθήκον να συμβάλλουμε ο καθένας από εμάς στην υλοποίηση  στόχων για καλύτερους συνεταιρισμούς και  Ένωση που θα σέβονται τον κόπο του παραγωγού και θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανταμοιβή  της εργασίας του  επιλέγοντας τους καλύτερους και καταλληλότερους  από εμάς.  Ανθρώπους με επιστημονική κατάρτιση, γνώση της αγοράς και διοικητική εμπειρία.