ΣΤΗ ΧΙΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δημοσιεύτηκε : 22/10/2015

Στόχος της επίσκεψης είναι η εξέταση του προσφυγικού θέματος, που έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις στο νησί μας, και η εξεύρεση λύσεων για την αντιμετώπισή του.