ΧΕΡΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Δημοσιεύτηκε : 22/10/2015

Το Εργατικό Κέντρο, τα μέλη της διοίκησης και οι εργαζόμενοί του θα είναι πάντοτε αρωγοί σε παρόμοιες έκτακτες καταστάσεις.