5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε : 08/02/2019

5 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας συμπληρώνει το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Χίου.

Όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος Πρόνοιας, Γιώργος Παπαδόπουλος, το κέντρο έχει εξυπηρετήσει αυτά τα χρόνια πάνω από 500 συμπολίτισσες παρέχοντας υλική, ηθική, οικονομική και συμβουλευτική στήριξη.

Στο Κέντρο Συμβουλευτικής που βρίσκεται στην οδό Βερίτη 27 υπηρετούν κοινωνιολόγος, κοινωνική λειτουργός, ψυχολόγος και νομική σύμβουλος.

Αξίζει να σημειωθεί πως 150 γυναίκες εξυπηρετήθηκαν σε νομικής φύσεως ζητήματα, 300 γυναίκες δέχθηκαν ψυχολογική υποστήριξη με ατομικές συνεδρίες ενώ 180 συμπολίτισσες παρακολούθησαν ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικού χαρακτήρα για εργασιακά ζητήματα.