"ΜΕΛΤΕΜΙ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

MELTEMNI.JPG
Δημοσιεύτηκε : 30/11/2018

Ξεκίνησαν την Παρασκευή οι εργασίες της τριμερούς συνάντησης εργασίας των φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΜΕΛΤΕΜΙ, ένα  ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάμεσα σε Ελλάδα, Αλβανία, Κύπρο με στόχο τον σχεδιασμό δράσεων για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων.

Η τριήμερης συνάντηση  που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή στο Ίδρυμα Μ.Τσάκος θα αποτελέσει το έναυσμα για τη δημιουργία Εθνικών Σχεδίων Δράσης με στόχο να εμπλακούν σε αυτά και οι τοπικές κοινωνίες κυρίως μέσω της εκπαίδευσης των παιδιών.