ΕΞΙ ΑΚΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ "ΕΙΔΑΝ ΦΩΣ"

Δημοσιεύτηκε : 30/10/2018

Έξι ακόμα οικογένειες  συνδέθηκαν με το δίκτυο της ΔΕΗ μετά τις ενέργειες της αρμόδιας  τριμελούς επιτροπής  που έχει συσταθεί στο Δήμο της Χίου.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Γ.Καραμανή από τον Μάρτιο που συστάθηκε η επιτροπή επανασυνδέσεων συνολικά έχουν συνδεθεί με το δίκτυο 22 ευάλωτες οικογένειες  και έχουν διαγραφεί οφειλές 83.0000€ .

 

Όπως προβλέπει η  σχετική νομοθεσία μπορούν να οφεληθούν περιπτώσεις που έχει γίνει διακοπή στην παροχή τους πριν τις 21 Σεπτεμβρίου του 2018 ενώ το ποσό που διαγράφεται ή διακανονίζεται εξαρτάται από την περιουσιακή κατάσταση των ωφελουμένων.