ΞΑΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΝΗΣ

Δημοσιεύτηκε : 01/05/2018

Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στο Εργατικό Κέντρο Χίου, για ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου Χίου, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η συνεδρίαση έγινε υπό την προεδρία του πρώτου σε ψήφους εκλεγέντος συμβούλου κ. Νικολάου Μπουμπάρη του Αντωνίου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι:

Πρόεδρος: Μεννής Ιωάννης του Περικλή
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Μπουμπάρης του Αντωνίου
Γεν. Γραμματέας: Καμαράδος Στυλιανός του Γεωργίου
Κοσμήτορας: Μπουλαζέρης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ

Μέλη

Μαρτάκης Ιωάννης του Μιχαήλ
Κουστουμπέκης Παναγιώτης του Νικολάου
Γεωργούλης Σπυρίδων του Στεφάνου
Κασσουδάκης Γεώργιος του Σατύρου