ΔΙΑΝΟΧ:ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

SYRIWDOS.JPG
Δημοσιεύτηκε : 17/04/2018

Ανεπαρκή για τις ανάγκες διαχείρισης των αποβλήτων που προέρχονται από την προσφυγική δραστηριότητα κρίνει την χρηματοδότηση ύψους 480.000€ ο πρόεδρος της ΔΙΑΝΟΧ Σ.Συριώδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο η εταιρεία που είχε πραγματοποιήσει την σχετική μελέτη για λογαριασμό του αρμόδιου Υπουργείου είχε προϋπολογίσει ότι μόνο για τη Χίο η χρηματοδότηση θα έπρεπε να είναι στο 1.400.000€ και αντ’ αυτού ανακοινώθηκε ενίσχυση 480.000€.

Έτσι στην παρούσα φάση η ΔΙΑΝΟΧ    θα πρέπει να εκπονήσει νέα πρόταση προσαρμοσμένη στα συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα, η οποία εκτός των άλλων θα χρηματοδοτεί δράσεις όπως η κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης προσφυγικών αποβλήτων, όπως λέμβοι, σαμπρέλες κλπ καθώς και προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς τους.