ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΥΡΑ ΣΤΟ ΜΑΝΑΓΡΟ

Δημοσιεύτηκε : 12/04/2018

Βολές όπλων καμπύλης τροχιάς με πραγματικά πυρά επί θαλασσίου στόχου θα πραγματοποιηθούν απο την Τετάρτη 25 μέχρι και την Παρασκευή 27 Απριλίου στις περιοχές «ΒΑΚΕΛΩΝΑΣ» και «ΜΑΝΑΓΡΟΣ».

Συγκεκριμένα:

 

α.       Την 25 Απριλίου 2018, από 08:00 μέχρι 23:00.

β.       Την 26 Απριλίου 2018, από 08:00 μέχρι 17:00.

γ.       Την 27 Απριλίου 2018, από 08:00 μέχρι 15:00.

 

Για την ασφαλή διεξαγωγή της εν λόγω δραστηριότητας έχει δεσμευτεί η περιοχή που περικλείεται στα παρακάτω όρια ασφαλείας:

 

ΥΨΩΜΑ ΠΡΟΠΟΥΛΟ - ΥΨΩΜΑ ΒΙΓΛΑ – ΥΨΩΜΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ - ΥΨΩΜΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ- ΥΨΩΜΑ ΚΟΙΛΑΝΗ - ΥΨΩΜΑ ΤΡΟΥΛΟΣ και η θαλάσσια περιοχή σε απόσταση 6 ΝΜ από την ακτή ανάμεσα στο Ακρ. ΠΥΡΓΟΣ – Ακρ. ΠΥΡΓΑΡΙ – Ακρ. ΒΑΚΕΛΩΝΑΣ και ακτή ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΣ.

 

Κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες και ώρες, απαγορεύεται στην παραπάνω περιοχή, η κίνηση ατόμων, οχημάτων και σκαφών, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Μετά τη βολή θα γίνει πλήρης αποκατάσταση των χώρων και θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην προστασία του περιβάλλοντος.