ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ

Δημοσιεύτηκε : 03/04/2018

Το πρώτο βήμα για την ανακαίνιση της παλιάς Ιχθυόσκαλας και την μετατροπή της σε χώρο αναμονής επιβατών έγινε σήμερα με το Δ.Σ του λιμενικού ταμείου να αποφασίζει ομόφωνα την διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

Προκειμένου να προχωρήσει ο διαγωνισμός το Λιμενικό Ταμείο ψήφισε πίστωση 8.400€ ώστε να προχωρήσει η απαραίτητη αρχιτεκτονική  και τοπογραφική  αποτύπωση και στη συνέχεια να βγει στον αέρα ο διαγωνισμός με στόχο η παλιά ιχθυόσκαλα να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο κτήριο το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες επιβατών του τελωνείου.

«Αυτή τη στιγμή η αίθουσα που έχουμε είναι μικρή και ανεπαρκής για τις ανάγκες όπως έχουν διαμορφωθεί» λείπε ο κ. Κέφης επισημαίνοντας ότι θα υπάρξει σύνδεση ανάμεσα στα δυο κτήρια.  Να σημειωθεί ότι για την οριστική μελέτη και υλοποίηση του έργου θα αναζητηθούν πόροι από το πρόγραμμα Leader.