ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Δημοσιεύτηκε : 09/02/2018

Στην ψηφιακή εποχή θέλει να βάλει τους επαγγελματίες και της Χίου το Επιμελητήριο, το οποίο αναλαμβάνει να προχωρήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες για όσους ενδιαφέρονται.

Όπως λέει ο Πρόεδρος Π. Λεγάτος η ψηφιακή υπογραφή είναι ένα απαραίτητο «εργαλείο» ιδίως  για όσους έχουν συναλλαγές με το Δημόσιο ενώ παράλληλα προστατεύει την αυθεντικότητα και την ακεραιότητά του εγγράφου και σε συνδυασμό με τη χρονοσήμανση εξασφαλίζει τη μη αποποίηση ευθύνης του υπογράφοντα.

Αναφορικά με την διαδικασία ο κ. Λεγάτος επισημαίνει ότι δεν είναι χρονοβόρα απλά απαιτείται η καταβολή του πόσου των 100€ για το σχετικό παράβολο.