ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΑ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΕΛΜΕ ΧΙΟΥ

Δημοσιεύτηκε : 30/11/2017

Με επιστολή της προς την Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων ΟΛΜΕ,  η ΕΛΜΕ Χίου διαμαρτύρεται για τα κενά στις ώρες διδασκαλίας στο Μουσικό Σχολείο Χίου ζητώντας να αποδοθούν κατ’ ελάχιστον άλλες 40 ώρες ωρομισθίων για να είναι εφικτή η ανάπτυξη του πλήρους διδακτικού ωραρίου των μουσικών οργάνων.

Αναλυτικά η ΕΛΜΕ Χίου αναφέρει:

Παρατηρήσαμε ότι την 11η Νοεμβρίου του 2017 δόθηκαν 2000 ώρες ωρομισθίων από το Υπουργείο Παιδείας. Αυτές κατανεμήθηκαν ισομερώς προς όλα τα Μουσικά Σχολεία (περίπου 50 ώρες σε κάθε σχολική μονάδα) χωρίς να ληφθούν υπόψη τα δεδομένα και οι καταγεγραμμένες ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας. Στο Μουσικό Σχολείο Χίου διατέθηκαν συγκεκριμένα 48 ώρες διδασκαλίας.

Με τον ανωτέρω αριθμό ωρών διδασκαλίας, που δόθηκαν από το ΥΠΠΕΘ, δεν καλύπτονται κατά το εφικτό οι ανάγκες λειτουργίας του σχολείου, οι οποίες ανέρχονται στον αριθμό των 130 ωρών.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι, όσον αφορά τα υποχρεωτικά όργανα (πιάνο και ταμπουράς), οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Χίου διδάσκονται από μία ώρα ανά δύο μαθητές/τριες και ανά πέντε αντίστοιχα, σε αντίθεση με τις διατάξεις της λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων, που ορίζουν ως ατομικό το μάθημα αυτό.

Όσον αφορά, επιπλέον, τα όργανα επιλογής, η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη. Τα μαθήματα γίνονται ανά δύο ή έναν στην καλύτερη περίπτωση μαθητές/τριες και αντί των δύο ωρών, διδάσκεται μόνο μία.

Ως εκ τούτου ζητάμε:

Α. Να αποδοθούν κατ’ ελάχιστον άλλες 40 ώρες ωρομισθίων στο Μουσικό Σχολείο Χίου, αν όχι χτες, σήμερα, ούτως ώστε να είναι εφικτή η ανάπτυξη του πλήρους διδακτικού ωραρίου των μουσικών οργάνων.

Β. Την έμπρακτη στήριξη των Μουσικών Σχολείων από το ΥΠΠΕΘ.