ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δημοσιεύτηκε : 27/11/2017

Ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης και ορθής διαχείρισης των υπολειμμάτων κάνει  ο Δήμος Χίου που συνεργασία με τη ΔΙΑΝΟΧ ετοίμασαν την μελέτη για τη δημιουργία μονάδας μηχανικής διαλογής απορριμμάτων, την οποία και καταθέτουν για χρημαΤοδότηση μέσω ΕΣΠΑ.

Η συγκεκριμένη μονάδα προβλέπεται να δημιουργηθεί δίπλα στον ΧΥΤΑ της Βέσσας και βασικός σκοπός της λειτουργίας της είναι να ξεχωρίζει τα ανακυκλώσιμα υλικά που βρίσκονται πεταμένα στους κοινούς κάδους.

Όπως λέει ο Σ.Συριώδης, πρόεδρος της ΔΙΑΝΟΧ, η συγκεκριμένη μονάδα, έχει προϋπολογισμό 3.000.000€  και θα μπορεί να δέχεται μέχρι και 30.000 τόνους απορριμμάτων ετησίως.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την λειτουργία της  μονάδας προβλέπεται να δημιουργηθούν περίπου 10 νέες θέσεις εργασίας.