ΒΟΛΕΣ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΥΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ

Δημοσιεύτηκε : 27/10/2017

Από τη στρατιωτική υπηρεσία ανακοινώνεται ότι θα εκτελεσθούν βολές με πραγματικά πυρά στη β/ν Παναγιά, την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου, από 08:00 έως 15:00.

 

Επικίνδυνη περιοχή είναι η θαλάσσια περιοχή σε απόσταση 2,1 ν.μ (4 χλμ) δυτικά της β/ν Παναγιάς (38ο 29΄ 48΄΄Ν  26ο 16΄ 45΄΄Ε).

 

Κατά τις προαναφερόμενες ημερομηνίες και ώρες, απαγορεύεται στην παραπάνω περιοχή η κίνηση ατόμων και σκαφών προς αποφυγή ατυχημάτων, άνευ αδείας της στρατιωτικής υπηρεσίας .

 

Αν μετά την βολή βρεθεί βλήμα στην περιοχή, να μην το αγγίξει κανείς γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Εκείνος που θα βρει το βλήμα να ειδοποιήσει αμέσως την πλησιέστερη Στρατιωτική – Πολιτική ή Αστυνομική Αρχή.