ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΛ

Δημοσιεύτηκε : 11/10/2017

Το χρονικό της έγκρισης και των 22 συνολικά ολιγομελών τμημάτων των ΕΠΑΛ της Χίου περιγράφει η ΕΛΜΕ Χίου.

Με την υπ’ αριθ.πρωτ. 3983/25-8-17 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΛΔ54653ΠΣ-ΧΒΩ) του Περιφ/κού Δ/ντή Εκπ/σης Β. Αιγαίου (που ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 20-9-17) εγκρίθηκαν 5 ολιγομελή τμήματα τομέων-ειδικοτήτων ΕΠΑΛ της Χίου (και τα 5 αφορούσαν το Εσπερινό ΕΠΑΛ Χίου) που πληρούσαν τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. Φ12/134644/δ4/08-08-2017 Υπουργικής Απόφασης.

Ακολούθησε η υπ’ αριθ. πρωτ. 1470/20-9-2017 Υ.Α. (ΑΔΑ: Ω0194653ΠΣ-ΥΤ5) που ενέκρινε, κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων της υπ’ αριθ. Φ12/134644/δ4/08-08-2017 Υπουργικής Απόφασης, 10 ολιγομελή τμήματα τομέων-ειδικοτήτων ΕΠΑΛ της Χίου (4 τμήματα του 1ου ΕΠΑΛ Χίου, 3 τμήματα του Εσπερινού ΕΠΑΛ Χίου & 3 τμήματα του ΕΠΑΛ Οινουσσών).

Στο σημείο αυτό είχαν λάβει έγκριση τα 15 από τα 22 ολιγομελή τμήματα των ΕΠΑΛ της Χίου, οπότε ξεκίνησε συντονισμένος και συλλογικός αγώνας (εκπαιδευτικών, γονέων & μαθητών) με διεκδικητικό πλαίσιο «την έγκριση και των υπόλοιπων 7 ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ».

Από την πλευρά της ΕΛΜΕ Χίου διοργανώθηκε παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΔΕ Χίου (Δευτέρα 25/9/17) και στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Β. Αιγαίου (Δευτέρα 02/10/17), καθώς και σχετική ενημέρωση της ΟΛΜΕ. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω ενεργειών ήταν η έκδοση δύο συμπληρωματικών Υ.Α. Με την 1η (αρ.πρωτ. 1484/28-9-2017 – ΑΔΑ: 7ΦΩΕ4653ΠΣ-Η03) δόθηκε έγκριση σε 1 ολιγομελές τμήμα (Εσπερινό ΕΠΑΛ Χίου) και με την 2η (αρ.πρωτ. 1506/3-10-2017 – ΩΗΟΙ4653ΠΣ–ΜΨ7) δόθηκε έγκριση σε 2 ακόμα ολιγομελή τμήματα (1 τμήμα στο 1ο ΕΠΑΛ Χίου & 1 στο ΕΠΑΛ Καρδαμύλων).

Τα επόμενα βήματα της ΕΛΜΕ Χίου ήταν να ενημερωθεί η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ (Σάββατο 7-10-2017) και το ΔΣ της ΟΛΜΕ, μέσω σχετικού ψηφίσματος, για τη συνέχιση του προβλήματος με τη μη έγκριση 4 ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ και να παραβρεθεί διά του Προέδρου της κ. Σ. Σταυρινούδη σε συνάντηση με τον Υφυπουργό κ. Δ. Μπαξεβανάκη παρουσία του βουλευτή Χίου κ. Α. Μιχαηλίδη, του εκπρόσωπου του Δήμου Χίου κ. Κ. Καρατζά (Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας) και εκπροσώπων των Συλλόγων Γονέων των ΕΠΑΛ Χίου και Καρδαμύλων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης και μετά την κατάθεση του αιτήματός μας και της σχετικής επιχειρηματολογίας ο κ. Μπαξεβανάκης δεσμεύτηκε ότι θα υπογράψει συμπληρωματική Υ.Α. έγκρισης ολιγομελών τμημάτων αποκλειστικά λόγω νησιωτικότητας, θα δώσει έγκριση για το τμήμα  Πλοιάρχων της Γ΄ τάξης  του Εσπερινού ΕΠΑΛ και θα επανεξετάσει τα άλλα 3 τμήματα. Όταν διαπιστώθηκε, με την ανάρτηση της σχετικής Υ.Α. (αριθ. πρωτ. 1547/9-10-2017), ότι δινόταν έγκριση στα 3 από τα 4 τελευταία ολιγομελή τμήματα υπήρξε εκ νέου επικοινωνία της ΕΛΜΕ Χίου άμεσα με τον κ. Μπαξεβανάκη που είχε ως αποτέλεσμα την ανακοινοποίηση στο ορθό της ανωτέρω Υ.Α., όπου συμπεριλαμβανόταν στα εγκριθέντα και το τελευταίο ολιγομελές τμήμα ΕΠΑΛ.

Τέλος, ως ΔΣ της ΕΛΜΕ Χίου θεωρούμε ότι ο συντεταγμένος, συλλογικός και δίκαιος αγώνας είχε αποτέλεσμα την έγκριση και των 22 ολιγομελών τμημάτων τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ της Χίου.