ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΣΤΑ ΜΕΣΤΑ

Δημοσιεύτηκε : 03/11/2015

Την ∆ευτέρα 9 Νοεμβρίου το ΚΑΠΗ του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήμου Χίου,

στα πλαίσια του εορτασμού των Ταξιαρχών, διοργανώνει εκδρομή

στα Μεστά. Παράλληλα με την εν λόγω εκδρομή θα πραγματοποιηθεί

προσκύνημα στο ναό των Ταξιαρχών, καθώς και μεσημεριανό γεύμα

στο κέντρο Παπαμιχαλάκη. Για περαιτέρω πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία  του ΚΑΠΗ, στο τηλ.: 2271081474, κατά τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες.