ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Δημοσιεύτηκε : 27/10/2015

Από την 1η Νοεμβρίου 2015 έως τις 31 Ιανουαρίου 2016 στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής θα υλοποιηθούν οι μεταβολές του ελαιοκομικού μητρώου.

Οι όποιες ενέργειες θα γίνουν από τον ελαιοπαραγωγό ή από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο, εφοδιασμένο με νόμιμο έγγραφο εκπροσώπησης (απλή εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) με τη συγκεκριμένη εντολή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

  1. ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΠΟΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
  2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ
  3. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ
  4. ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ