ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ

Δημοσιεύτηκε : 26/10/2015

Ο Δήμος Χίου, έπειτα από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν ξημερώματα του Σαββάτου το νησί μας, καλεί τους δημότες που έχουν υποστεί ζημιές σε χώρους πρώτης κατοικίας, να προσέρχονται στα κατά τόπον ΚΕΠ προκειμένου να υποβάλλουν αίτημα για την καταγραφή των ζημιών.

Οι αιτήσεις των ανωτέρω θα συνοδεύονται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα τους χορηγηθεί. Θα κατατίθενται στο Κεντρικό Δημαρχείο (οδό Δημοκρατίας 2), στο Τμήμα  Διοικητικής Μέριμνας και στα κατά τόπους ΚΕΠ, απ’ όπου θα διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή καταγραφής ζημιών, προκειμένου στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος.

Προς διευκόλυνση των αιτούντων γνωρίζουμε ότι τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

 1. Φωτοτυπία Α.Δ.Τ
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (όπου θα αναφέρονται οι ζημιές)
 3. Ε1, Ε9 και Εκκαθαριστικό 2015, ή μισθωτήριο συμβόλαιο (σε περίπτωση ενοικίασης)
 4. Βεβαίωση Πυροσβεστικής (από το βιβλίο συμβάντων)
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 6. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

Για τις ζημιές σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αλλά και  ΙΧ ολοσχερώς καταστραμμένα από τα πλημμυρικά φαινόμενα τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

 1. Επωνυμία Επιχείρησης
 2. Διεύθυνση Άσκησης Δραστηριότητας της Επιχείρησης
 3. ΑΦΜ/ΔΟΥ
 4. Στοιχεία Επικοινωνίας Επιχείρησης (τηλ., email)
 5. Αντικείμενο Δραστηριότητας
 6. Βεβαίωση Πυροσβεστικής (από το βιβλίο συμβάντων)
 7. Δήμος και Δημοτικό Διαμέρισμα
 8. Συνολική ζημιά με ανάλυση ανά κατηγορία (ιδιόκτητες κατά πλήρη κυριότητα κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης τα οποία καταστράφησαν ως ολοσχερώς κατεστραμμένα).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο  22713 50055 (κα. Κωστάλα Δέσποινα).